Δισκογραφία

Προσωπική δισκογραφία
"ΑΜΠΩΤΙΣ"
2020
"Στην αυλή των μπουφόνων"
2019
"UNPLUGGED"
2013
"ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ"
2010
"CAROUSEL"
2008
"ΑΠΟΥΣΙΕΣ"
2006
"ΓΥΑΛΙΝΑ ΦΤΕΡΑ"
2002

"ΡΕΣΑΛΤΟ"
1997

Συμμετοχές
2015
2006

2009
2007
2003